Welkom op de website van IKC het Breinpaleis  

Als u de website bezoekt met een telefoon of tablet, dan kunt u hierboven klikken op de 3 zwarte streepjes voor het volledige menu.

 

Welkom op het Breinpaleis!

Op het Breinpaleis zijn we sinds vorig jaar gestart met gepersonaliseerd onderwijs. Op deze manier kunnen wij beter aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Verder op in de gids kunt u lezen wat gepersonaliseerd onderwijs precies inhoudt.

 Ons kindcentrum bestaat uit onderwijs en opvang. Ons onderwijs bevat vier groepen, te weten de Zwaluwgroep (groep 1), de IJsvogelgroep (groep 2/3), de Spechtgroep (groep 4/5) en de Ekstgergroep (groep 6,7,8).  We werken op het gebied van taal, rekenen en spelling groepsdoorbroken.

Onze opvang bestaat uit de peuteropvang, de tussen schoolse opvang en de naschoolse opvang. Daarnaast biedt Ukkepuk met twee groepen hele dagopvang aan. Ukkepuk is  een zelfstandige opvangorganisatie die nauw met ons kindcentrum samenwerkt.

 IKC het Breinpaleis maakt deel uit van OBS Holy: drie openbare scholen in Vlaardingen Holy, te weten het Breinpaleis, OBS Klimop en OBS de Singel.

 IKC het Breinpaleis staat in de wijk Holy-Zuid (Vlaardingen). De schoolpopulatie is een afspiegeling van onze hedendaagse maatschappij. Onze leerlingen komen vanuit de omliggende wijken. Binnen de Nieuwe Vogelbuurt is ons kindcentrum het veilige en warme nest voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Als spil in de deels nieuwe wijk helpen wij de totale leefbaarheid te vergroten. Op woensdagmiddag is er voor alle kinderen uit de wijk een knutselprogramma in ons kindcentrum. In de Kindervallei, gelegen naast ons kindcentrum, worden ook allerlei leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Ons kindcentrum bevindt zich in een modern gebouw met veel ruimte. Naast opvang en onderwijs, werken wij samen met een logopediste, kinderfysiotherpeute,  gezinsspecialist en een verpleegkundige van het CJG. Dit alles onder één dak.

 IKC het Breinpaleis is een van de kindcentra van Wijzer in Opvang en Onderwijs. Onder deze stichting vallen alle openbare scholen en kinderopvang van Vlaardingen en Maassluis. Het belangrijkste doel is alle kinderen goed onderwijs bieden, kinderen met plezier naar school te laten gaan en kinderen een optimale ontwikkeling bieden. Dit alles in een doorgaande lijn, samen met de kinderopvang.

Wijzer in Opvang en Onderwijs vindt het belangrijk om tijdens de lessen en schoolprojecten aandacht te schenken aan de rechten van het kind. Elke school heeft een specifiek recht in het vaandel staan. Bij het Breinpaleis is dat: recht op schoon drinkwater.

Tot zover een korte impressie van IKC het Breinpaleis.

Wij zijn trots op ons kindcentrum en zien uw kind graag in ons midden!

 

namens het team,

Hiske de Koning, directeur        Roerdompstraat 1

3136 JN Vlaardingen

010 4749951

info@nullbreinpaleis.nl