Beleid ten aanzien van te laat komen

Beleid ten aanzien van te laat komen

Donderdag 5 maart 2020

Beste ouder/verzorger,

Helaas komen er nog dagelijks kinderen te laat op school. Om het te laat komen tegen te gaan hebben we als school een beleid opgesteld, een zogenaamd verzuimprotocol. Het hele protocol kunt u lezen via de knop downloads. In dit bericht informeren wij u over het beleid ten aanzien van te laat komen. We verzoeken u deze afspraken goed door te lezen en erop toe te zien dat de kinderen elke dag op tijd op school zijn. Dit betekent dat de kinderen om 8.30 uur in de klas moeten zitten. Om 8.20 uur gaat de deur open.

De onderstaande afspraken tellen dit schooljaar vanaf maandag 9 maart 2020, volgend schooljaar gewoon vanaf het begin.

Frequentie

Actie school

Actie leerplicht

3x te laat

Leerkracht geeft standaard brief mee aan leerling voor ouders/verzorgers

 

6x te laat

Leerkracht heeft een gesprek met de ouder/verzorger. Vanaf groep 6 is de leerling hierbij. Ouder/verzorger krijgt een tweede brief mee.

 

9x te laat

Directeur heeft een gesprek met de ouders/verzorgers en geeft een derde brief mee.

Stuurt een waarschuwingsbrief naar de leerling en ouders/verzorgers en stuurt een kopie naar school

12x te laat

Stuurt brief naar ouders/verzorgers met de mededeling dat het gemeld is bij leerplicht. 

Gesprek met leerling en ouders/verzorgers en indien van toepassing HALT afdoening opleggen

 


Terug

Roerdompstraat 1

3136 JN Vlaardingen

010 4749951

info@nullbreinpaleis.nl