Informatie

Informatie

De school Openbare basisschool ’Het Breinpaleis’ Vlaardingen is een onderdeel van Kindcentrum’Het Breinpaleis’ Vlaardingen en gelegen in Vlaardingen Holy Zuid. Het Breinpaleis staat voor leren binnen een koninklijke entourage. On...

Lees verder

Contact

Contact

Basisonderwijs Roerdompstraat 1 3136 JN Vlaardingen Tel: 010-4749951 info@breinpaleis.nl www.breinpaleis.nl    

Lees verder

Openingstijden

Openingstijden

Op Het Breinpaleis hanteren we voor elke groep dezelfde schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; 08:30 uur – 12:00 uur 13:15 uur – 15:15 uur Woensdag 08:30 uur – 11.45 uur Gedurende 10 minuten voor de start van de less...

Lees verder

Inschrijven

Inschrijven

Hier kunt u uw kind(eren) inschrijven voor het onderwijs. Wij heten nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom op OKC Het Breinpaleis, onderwijs Wilt u eerst eens komen kijken of uw kind een dag laten meedraaien, dan is dat uiteraard mogelijk...

Lees verder

Kosten

Kosten

Voor het onderwijs aan OKC Het Breinpaleis wordt een jaarlijse ouderbijdrage per kind gevraagd. De ouderbijdrage is €50,- Dit bedrag kan per maand maar ook in één keer betaald worden....

Lees verder

Ziek melden

Ziek melden

Het is heel vervelend wanneer uw kind ziek is. Bij ziekte vragen we u voor 08.45 dit te melden via telefoonnummer 010-4749951 Uiteraard wensen we u en uw kind veel sterkte toe met het herstel en hopen spoedig uw kind weer in goede gezondheid op Het Brein...

Lees verder

Overblijven (Tussenschoolse opvang)

Overblijven (Tussenschoolse opvang)

U kunt uw kind opgeven voor de overblijf tussen de middag.  Informatie hierover, kosten en aanmelden kan via 0646175818 ( bereikbaar tussen 07.00 uur en 10.00 uur)...

Lees verder

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Openbaar Kindcentrum ’Het Breinpaleis’ biedt (flexibele) buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Om het halen en brengen van kinderen van en naar school goed te organiseren zijn alle b...

Lees verder

Vakantierooster

Vakantierooster

Herfstvakantie: maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober Kerstvakantie: maandag 25 dec t/m vrijdag 5 januari Voorjaarsvakantie: maandag 26 t/m vrijdag 2 maart Goede vrijdag:  vrijdag 30 maart Pasen: maandag 2 april Mei vakantie: maandag 26 apr t/...

Lees verder

Wie staat voor de groep?

Wie staat voor de groep?

Groep 1 & 2 maandag, dinsdag, vrijdag: juf Lisette woensdag, donderdag; juf Astrid Groep 3 & 4 maandag-, dinsdag: juf Anouschka woensdag, donderdag, vrijdag juf Scarlett Groep 5 & 6: maandag t/m vrijdag juf Jola Groep 7 &...

Lees verder

Huiswerk

Huiswerk

Groep 3 De kinderen uit groep 3 krijgen om de 3 a 4 weken een tas mee voor het leesthuisproject.  Dit project is bedoeld om thuis het lezen te stimuleren. De ouders hebben hierover uitleg gehad.  Groep 4 t/m 8 De kinderen uit deze groepen kr...

Lees verder


Roerdompstraat 1

3136 JN Vlaardingen

010 4749951

info@nullbreinpaleis.nl